Stichting Reddingshonden Sirius
+31 6 3328 2687
Sub Hulp
Start
Terug
Dog Of Fame 2018
En toen werden we verrast door de Hondenspeeltuin Midden-Drenthe met de eervolle onderscheiding van “Dog Of Fame 2018”, waarbij het gehele Reddingshondenwerk in het zonnetje werd gezet.
Lidie Hatzman, voorzitter van het Bestuur van de Hondenspeeltuin gaf als eerste het woord aan Ageeth Tol van de Timmerfabriek Tol die de Sponsor is van deze manifestatie. Met een goed onderbouwde uitleg op het Reddings-hondenwerk lichtte deze de keuze van de Hondenspeeltuin toe. Hierna werd de plaquette onthuld door Maaike en Hans en werd er, na een kort dankwoord van Hans nog een poos nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
De Stichting Reddings-honden Sirius dankt het Bestuur van de Honden-speeltuin en haar Sponsor voor deze eervolle onder-scheiding en de organisatie van een heel geslaagde middag!
25 maart 2018