Stichting Reddingshonden Sirius
Bel ons dag & nacht
06 3328 2687
Uit het buitenland:
+31 6 3328 2687
Sub Hulp
Onze Sponsors
Sponsoren
Start
Terug
Hoe besteden we de (financiële) donaties?
Voor de donateurs is het natuurlijk belangrijk om te weten wat er met het geld wordt gedaan binnen de Stichting. De bestedingen van de financiën gaat als volgt:

1.
Trainingsmiddelen. In de voorgaande jaren hebben we een boot(je) en boottrailer aangeschaft voor trainingsdoeleinden bij het waterwerk.
2.
Kleding. We hebben een uniforme kleding teneinde herkenbaar te zijn voor Overheid en Publiek als Reddingshonden team.
3.
Financiële bijstand. In geval een Aangeslotene of zijn / haar hond voor onoverkomelijke financiële problemen komt te staan (denk hierbij bijvoorbeeld aan medische kosten tgv een ongeval gedurende het reddingswerk) dan kan de Stichting naar vermogen bijstaan.
Het Bestuur bepaalt in alle gevallen of de besteding geoorloofd is en, indien dit het geval is, de hoogte van deze steun.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de Stichting een financiële rol van betekenis gaat spelen: mocht de financiële ruimte van de Stichting naar het oordeel van het Bestuur te hoog worden en zijn er geen plannen voor de besteding van de gelden, dan zal de jaarlijkse vaste donatie van de Aangeslotenen worden bijgesteld.

Ook is het mogelijk dat het Bestuur een plan indient voor een project dat een grote(re) investering behoeft. De bijzonderheden (waaronder doel en voortgang) van zo’n project zullen op deze website worden gepubliceerd.

Niet-financiële donaties worden in overleg met de donateur gespecificeerd en gerapporteerd in deze website.

Op dit moment zijn wij bezig met het verwerven van de ANBI status (“Algemeen Nut Beogende Instelling”). Zodra we dit rond hebben betekent dit dat uw donatie in aanmerking komt voor aftrek bij uw belastingopgave. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van deze aanvraag.
De Stichting Reddingshonden Sirius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62988808. 
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de Stichting is 855042710