ANBI

Wat heeft het voor zin om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden aangemerkt? Voor onze stichting in feite “geen”, dat wil zeggen: wij hebben daar geen direct profijt bij. Echter, voor donateurs kan het een voordeel opleveren in de vorm van een teruggave van een deel van een donatie bij de jaarlijkse belastingopgave. En dus wordt het ook voor onze stichting (indirect) interessant, want het verhoogt voor ons de kans om de broodnodige donaties te kunnen krijgen. Op deze pagina vind je een link naar de site van de Belastingen, waarin het belastingvoordeel van schenkingen aan een ANBI duidelijk wordt gemaakt.

Donaties zijn natuurlijk van harte welkom! Ons rekeningnummer staat onderaan elke pagina van onze website, maar volledigheidshalve:
NL15 RBRB 0919 0439 17

De status van ANBI heeft ook consequenties met betrekking tot het publiceren van documenten. Vanaf deze pagina word je naar alle relevante (en verplichte) publicaties op onze website / internet verwezen.

Contacten

Beleid

Financiën

Activiteiten

Meer over ANBI (internet)

Donateur of sponsor?

Controleer de ANBI status (Klik hier en vul de naam “Sirius” en plaats “Beilen” in op het formulier van de Belastingdienst)