Beleid

Het beleid van de Stichting Reddingshonden Sirius is beschreven in een Beleidsdocument, dat uit twee delen bestaat, te weten:

  1. Het Algemene Beleid van de Stichting
  2. Het gedetailleerde Beleidsplan voor de naaste toekomst (lopend, cq volgend jaar)

Het beleid van de Stichting is gericht op het nastreven van het statutaire doel:
“Tot het Nut van het Algemeen praktijkgericht Reddingshondenwerk te verrichten, alsmede het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

Voor dit doel wordt intensief getraind door de geleiders en hun hond(en). Alle inspanningen zijn gericht op het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het geleverde werk. Alle materialen en uitgaven zijn bedoeld om het team de middelen te geven voor training en inzet, en samen te smeden tot een betrouwbaar werkende groep.

Voor het volledige Beleidsdocument klikt u op deze tekst.

Beloningsbeleid

De Stichting Reddingshonden Sirius bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor activiteiten die een aangeslotene (inclusief het bestuur en de instructeurs) uitvoert voor-, of in naam van de Stichting wordt geen enkele vorm van financiële beloning of vergoeding toegekend.

Elke aangeslotene schenkt jaarlijks een donatie ter hoogte van een bedrag dat door het bestuur is vastgesteld.