Jaarverslag over de jaren 2015 – 2018

In de jaren 2015 tot en met 2018 zijn we 13 keer in actie gekomen bij zoekacties en bij andere actie verzoeken hebben we stand-by gestaan (vermiste was dan terecht voordat een reddingsactie was gestart). Uitgebreidere informatie hierover vind je onder de categorie “inzetten”.

Wij hebben regelmatig demonstraties van het reddingshondenwerk gegeven bij speciale dagen van hulpdiensten, zoals 112-dagen.

Wij hebben presentaties en demonstraties voor het bredere publiek gegeven teneinde de bekendheid met reddingshondenwerk verder te verspreiden.

Wekelijkse trainingen en twee keer per jaar een meerdaagse trainingsstage (al dan niet elders in Europa) hebben mede gezorgd voor een constante kwaliteit van ons team.

We zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie: “Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO)” die garant staat voor het uitvoeren van grootschalige zoekacties.
Binnen de SRO hebben we bijgedragen aan het formuleren van kwaliteitseisen waaraan een reddingshond en de geleider moeten voldoen om inzetwaardig te worden geacht voor het vlakte zoeken.