Weinig sneeuw, veel geleerd

We zijn weer terug van onze jaarlijkse oefening in de sneeuw van Oostenrijk. Het was weer een succes, hoewel de sneeuwconditie heel matig was, weinig en overwegend “oude” sneeuw (deels ijs, deels poedersneeuw). Dus roeien met de riemen die we hadden en een paar ondiepe verstekken kunnen realiseren.

Alle honden hebben er blijk van gegeven nog niets verleerd te hebben van voorgaande jaren. Er is goed gewerkt en mens en dier zijn behoorlijk aangesproken op (zoek-)conditie, mede door het werken op hoogte.

Zoals gebruikelijk bij ons vind je de meeste foto’s en films al op onze Facebook site.

In ieder geval is duidelijk: we zijn weer helemaal beschikbaar voor eventuele inzetten, gesterkt door weer een bevestiging van het kunnen van onze honden.