Donateur of Sponsor?

Als vrijwilligersgroep zijn we afhankelijk van donaties, sponsors en ondersteuning. De stichting Reddingshonden Sirius is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting. Voor details over de aftrekbaarheid verwijzen we naar de site van de Belastingdienst.

Allereerst dus de vraag: Wil je een gift aan de stichting doen, of wil je als sponsor iets bijdragen? Een (geldelijke) gift vraagt niet om een tegenprestatie en is als zodanig onder de regeling van ANBI aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een sponsor vraagt daarentegen een tegenprestatie (meestal PR gerelateerd) en komt dan onder de ANBI regeling niet in aanmerking voor belasting aftrek.

We willen in het bijzonder de regeling van Periodieke Giften onder jouw aandacht brengen. Een regeling waarbij je 5 jaar lang een bedrag(je) schenkt aan ons en dat bedrag(je), hoe klein ook, zonder drempel kunt claimen voor aftrek bij de belastingaangifte. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan eerst contact op met ons (liefst per email), dan verzorgen wij het daarvoor benodigde papierwerk.

Wat we met de giften doen hopen we in de rest van onze website duidelijk te hebben gemaakt, maar je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen over dit en andere, aan het reddingshondenwerk gerelateerde onderwerpen.

Want naast financiële steun kan je ons op vele andere manieren helpen. Bijvoorbeeld als oefenslachtoffer. We proberen onze honden een zo groot mogelijke variëteit aan menselijke geuren aan te bieden door meerdere en verschillende personen te verstoppen in de zoekgebieden. Wil je het eens meemaken hoe het reddingswerk verloopt? Stuur een e-mailtje (icoontje onderaan de pagina) en we nemen contact met je op.

Heb je een mooie oefenlocatie voor ons tot je beschikking? Bospercelen, een opslagplaats, een loods of iets dergelijks waar onze honden mogen zoeken? We zijn er dolblij mee! Laat het ons weten, alsjeblieft. Wij zorgen standaard voor een Vrijwaringsverklaring, zodat je nooit aansprakelijk gesteld zult worden in het onwaarschijnlijke geval dat er iets mis zou gaan. En je helpt ons en de toekomstige hulpbehoevenden enorm!

We horen graag van je!