Inzet Hoogeveen, 7-1-2018

Op 7 januari 2018 heeft Sirius assistentie verleend op verzoek van Oger Zoekhonden aan een zoekactie naar een vermiste man in Hoogeveen.

Te midden van een grote groep vrijwilligers die allen meehielpen met het zoeken hebben onze honden gedaan wat mogelijk was, helaas zonder resultaat.

Sirius was met 4 honden en 6 personen op volle sterkte aanwezig bij deze inzet.

Op 14 januari zijn we geïnformeerd dat het stoffelijk overschot van de vermiste was gevonden in een waterpartij buiten ons zoekgebied.

Namens de Reddingshonden Sirius wensen wij alle nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.