Inzet Castricum, 4 februari 2018

Wederom vandaag grootschalige zoekactie in omgeving van Castricum naar vermiste vrouw (43).

Op verzoek van de politie Drenthe is er wederom gezocht naar een vermiste vrouw die al langere tijd vermist wordt. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings.

Er is samen gezocht met de Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht.

De weersomstandigheden waren vandaag gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.

Vanuit de SRO hebben er 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen. Sirius heeft met 2 honden en 3 personen aan de zoekactie deelgenomen.

We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking.

Door de gastvrijheid van restaurant het Ruiterhuys hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd.

Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terug vinden van de vermiste 43 jarige vrouw. Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

Inzet Hoogeveen, 7-1-2018

Op 7 januari 2018 heeft Sirius assistentie verleend op verzoek van Oger Zoekhonden aan een zoekactie naar een vermiste man in Hoogeveen.

Te midden van een grote groep vrijwilligers die allen meehielpen met het zoeken hebben onze honden gedaan wat mogelijk was, helaas zonder resultaat.

Sirius was met 4 honden en 6 personen op volle sterkte aanwezig bij deze inzet.

Op 14 januari zijn we geïnformeerd dat het stoffelijk overschot van de vermiste was gevonden in een waterpartij buiten ons zoekgebied.

Namens de Reddingshonden Sirius wensen wij alle nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.