Blog

Uitgelicht

Agenda augustus 2020

2 augustus – De Havixhorst – combi water / vlakte zoeken

5 augustus – De Stuw tweede brug – Jonge Honden training

9 augustus – Buitenvaart – waterzoeken

12 augustus – Ter Horsterzand – Jonge Honden training

16 augustus – N48 – vlaktezoeken

19 augustus – Wapserveen – Jonge Honden training

23 augustus – Echtens Paradijs – vlaktezoeken

26 augustus – Faliebergbos NZ – Jonge Honden training

30 augustus – De Stuw tweede brug – combi water / vlaktezoeken

Is er nog nieuws?

Goeie vraag, want het is zo stil in het reddingshondenwereldje. En ja, de gevolgen van de corona crisis zijn ook bij ons merkbaar (geweest). Niet alleen zijn we nauwelijks in actie geweest bij daadwerkelijk zoekwerk en hebben ook de trainingen er enkele maanden onder geleden, maar ook het overleg met de overige SRO-aangesloten groepen en het overleg tussen de SRO en de Politie heeft enorme vertraging opgelopen.

Dat is natuurlijk hoogst betreurenswaardig. In de eerste plaats voor de mogelijke steun die we met onze honden kunnen en willen geven bij het terugvinden van vermiste mensen. Nog steeds laat de samenwerking tussen de diverse partijen veel te wensen over bij gebrek aan zowel goede onderlinge afspraken alsook begrip voor de toegevoegde waarde van onze viervoeters.

Ook vanaf deze plek spreek ik de hoop uit dat, met het terugkeren naar een beheersbare situatie rond het corona drama, de dialoog tussen SRO en overheid weer snel tot stand mag komen en dat de resultaten van zo’n dialoog in het voordeel mag uitvallen voor alle (toekomstige) vermisten.

Houd onze blog in de gaten voor verdere informatie over de ontwikkelingen. Ik hoop gauw meer te kunnen melden.

Hans Groote
Voorzitter

Hervatten van de trainingen

Zoals het coronaprobleem zich lijkt te ontwikkelen zou het waarschijnlijk mogelijk moeten zijn om in juni de trainingen te hervatten.
We houden echter nog enige slagen om de arm met het oog op de veiligheid voor mens en dier.

Mocht de gunstige trend van het corona epidemie daar aanleiding toe blijven geven zal onze eerste training op zondag 7 juni gaan plaatsvinden.

Onze inzetten blijven vooralsnog beperkt tot Code 1 niveau, dat wil zeggen dat wij alleen inzetbaar blijven voor direct levensreddende actie en dat we cold case en bergingswerk voorlopig nog niet zullen ondersteunen. Wij vragen hiervoor begrip.

Ook vragen we begrip voor de aard van onze trainingen: voorlopig zijn die besloten om redenen van besmetting met het corona virus.

Ollie

Tot ons grote verdriet moeten wij melden dat heden, 10 maart 2020, “onze” Ollie (de Landseer van Hans en Maaike) is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide kanker.

We zullen onze grote, goedaardige reus, onze lobbes, gaan missen. Ollie heeft een fantastische carrière als reddingshond gehad, maar ook zijn goedaardige gedrag binnen “zijn” roedel was exemplarisch.

Rust zacht, lieve Ollebol.

Oefen “slachtoffers” gezocht!

We hebben vrijwilligers nodig als oefenslachtoffer. Hard nodig! Help ons alsjeblieft!

We zoeken oefenslachtoffers.
We zoeken natuurlijk vaak naar echte slachtoffers. En juist daarvoor is het zo nuttig om onze honden een zo breed mogelijk spectrum van menselijke geuren aan te bieden bij de training. Soms, gelukkig heel soms, kan een hond wat eenkennig zijn bij “vreemden” en dan helpt het met de training als we mensen buiten het vaste kringetje kunnen ‘aanbieden’.

Maar ook voor de honden die geen last van dit soort schuchterheid hebben is het goed om het besef te krijgen dat er een willekeurig persoon gezocht kan worden en niet alleen de vaste Sirius ploeg. Honden zijn nou eenmaal gewoontedieren…

Ben je 18 jaar of ouder, mocht je “iets hebben” met honden en lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen in de keuken van het zoekwerk met honden neem dan contact met ons op. E-mail of bel ons! Of je het nu voor één keertje wilt doen of vaker – het is ons allemaal even lief!

Uiteraard geldt ook bij de oefenslachtoffers de gulden regel: veiligheid voor alles. Wij garanderen de mens-vriendelijke instelling van onze honden, geen agressie. Het enige vereiste is oude kleding, want je kan wel eens een beetje veel contact met het bos maken….

Bij voorbaat dank!
Hans.