Is er nog nieuws?

Goeie vraag, want het is zo stil in het reddingshondenwereldje. En ja, de gevolgen van de corona crisis zijn ook bij ons merkbaar (geweest). Niet alleen zijn we nauwelijks in actie geweest bij daadwerkelijk zoekwerk en hebben ook de trainingen er enkele maanden onder geleden, maar ook het overleg met de overige SRO-aangesloten groepen en het overleg tussen de SRO en de Politie heeft enorme vertraging opgelopen.

Dat is natuurlijk hoogst betreurenswaardig. In de eerste plaats voor de mogelijke steun die we met onze honden kunnen en willen geven bij het terugvinden van vermiste mensen. Nog steeds laat de samenwerking tussen de diverse partijen veel te wensen over bij gebrek aan zowel goede onderlinge afspraken alsook begrip voor de toegevoegde waarde van onze viervoeters.

Ook vanaf deze plek spreek ik de hoop uit dat, met het terugkeren naar een beheersbare situatie rond het corona drama, de dialoog tussen SRO en overheid weer snel tot stand mag komen en dat de resultaten van zo’n dialoog in het voordeel mag uitvallen voor alle (toekomstige) vermisten.

Houd onze blog in de gaten voor verdere informatie over de ontwikkelingen. Ik hoop gauw meer te kunnen melden.

Hans Groote
Voorzitter

Grote SRO oefening

Zaterdag 12 oktober 2019 heeft er een grote inzetoefening plaatsgevonden van de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties SRO. In en om het oefendorp was 695 ha beschikbaar voor de vlaktezoekers en 225 ha voor de mantrailteams. 140 mensen en 66 honden hebben er gezamenlijk een zeer geslaagde dag van gemaakt. Met dank aan de oefenslachtoffers en de EHBO’ers en we zijn zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de locatie.

Wat het voor Sirius zo bijzonder maakte was dat het de eerste keer was voor ons “net inzetwaardige” team om zich te kunnen presenteren aan de collega’s. En onze jonge garde kanjers stelden niet teleur. Als één van de eerste groepen vonden ze “hun” slachtoffer bij deze giga oefening. Kroon op hard werken na alle tegenslagen die we gekend hebben!

Inzet Castricum, 4 februari 2018

Wederom vandaag grootschalige zoekactie in omgeving van Castricum naar vermiste vrouw (43).

Op verzoek van de politie Drenthe is er wederom gezocht naar een vermiste vrouw die al langere tijd vermist wordt. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings.

Er is samen gezocht met de Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht.

De weersomstandigheden waren vandaag gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.

Vanuit de SRO hebben er 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen. Sirius heeft met 2 honden en 3 personen aan de zoekactie deelgenomen.

We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking.

Door de gastvrijheid van restaurant het Ruiterhuys hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd.

Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terug vinden van de vermiste 43 jarige vrouw. Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

Inzet Castricum, 23-11-2017

Van de Internationale Reddingshonden Groep (IRG) kwam het verzoek of de SRO iets kon betekenen in de vermissing van een 22-jarige man in de omgeving van Castricum. Het ging om een zeer zorgwekkende vermissing.

Gezien de omvang van het zoekgebied waren veel honden nodig, daarom is direct groot opgeschaald. De aangesloten organisaties van de SRO hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep.

In overleg met de Politie en de Zorginstelling is er een zoekgebied vastgesteld. In voorbereiding en tijdens de zoekacties is er ondersteuning geweest van ZoekJeMee.

Rond 19:30 uur is begonnen aan de zoekactie.

Er is een groot gebied afgezocht dat bestond uit natuurgebieden, in- en om gebouwen en caravans.

De tientallen vrijwilligers zijn tot diep in de nacht bezig geweest om met hun honden alles secuur af te zoeken. Ondanks alle inspanningen is de vermiste man niet aangetroffen.

In totaal waren er vanuit de SRO 38 honden en 64 personen bij de zoekacties betrokken.

Grootschalige zoekactie Culemborg, 27-11-2016

In navolging op een eerdere zoekactie deze week is er, in de zorgwekkende vermissing van een 18 jarige man, door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gezocht in de omgeving van Culemborg.

Omdat er regelmatig tips binnen komen dat de man in de omgeving wordt gezien is er voor gekozen om de zoekactie grootschalig op te pakken om op één dag zo veel mogelijk relevant gebied af te zoeken.

De man is op 19 november als vermist opgegeven, waarbij de politie direct de ernst van de situatie heeft ingezien en zelf diverse acties heeft ondernomen. Hierbij is groots ingezet en uiteindelijk ook de keuze gemaakt om reddingshonden bij de zoekactie te betrekken. Tijdens de eerst zoekactie ging het om een relatief klein gebied, toen dat niets opleverde is er voor gekozen om op één dag zo veel mogelijk af te zoeken. Deze keuze is gemaakt omdat, gezien de tips die binnen komen, de vermiste man zich mogelijk verplaatst en zich tussentijds schuil houd in de omgeving van Culemborg.

Op verzoek van de RHWW en in samenspraak met de politie is de vraag uitgegaan naar de SRO om bij deze vermissing te ondersteunen. Hier is in grote getalen gehoor aangegeven.

Er is de hele dag intensief gezocht. Het zoekgebied bestond uit stedelijk gebied, groenstroken, weilanden en natuurgebieden

Helaas is de vermiste niet aangetroffen.

In totaal hebben er 57 honden en 75 personen aan de zoekactie deelgenomen.

Sirius was met 3 honden en 5 personen bij de zoekactie betrokken.

Update 24-12-2016

Gisteren ontvingen wij het trieste bericht dat, in de rivier de Lek ter hoogte van Culemborg, het stoffelijke overschot van de vermiste man is aangetroffen.

Namens de SRO wensen wij de familie en nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van hun verlies.