Inzet Castricum, 4 februari 2018

Wederom vandaag grootschalige zoekactie in omgeving van Castricum naar vermiste vrouw (43).

Op verzoek van de politie Drenthe is er wederom gezocht naar een vermiste vrouw die al langere tijd vermist wordt. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings.

Er is samen gezocht met de Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht.

De weersomstandigheden waren vandaag gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.

Vanuit de SRO hebben er 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen. Sirius heeft met 2 honden en 3 personen aan de zoekactie deelgenomen.

We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking.

Door de gastvrijheid van restaurant het Ruiterhuys hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd.

Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terug vinden van de vermiste 43 jarige vrouw. Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

Inzet Castricum, 23-11-2017

Van de Internationale Reddingshonden Groep (IRG) kwam het verzoek of de SRO iets kon betekenen in de vermissing van een 22-jarige man in de omgeving van Castricum. Het ging om een zeer zorgwekkende vermissing.

Gezien de omvang van het zoekgebied waren veel honden nodig, daarom is direct groot opgeschaald. De aangesloten organisaties van de SRO hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep.

In overleg met de Politie en de Zorginstelling is er een zoekgebied vastgesteld. In voorbereiding en tijdens de zoekacties is er ondersteuning geweest van ZoekJeMee.

Rond 19:30 uur is begonnen aan de zoekactie.

Er is een groot gebied afgezocht dat bestond uit natuurgebieden, in- en om gebouwen en caravans.

De tientallen vrijwilligers zijn tot diep in de nacht bezig geweest om met hun honden alles secuur af te zoeken. Ondanks alle inspanningen is de vermiste man niet aangetroffen.

In totaal waren er vanuit de SRO 38 honden en 64 personen bij de zoekacties betrokken.