Luxemburg september 2021

Deze titel staat voor een begrip binnen onze stichting. Eindelijk kunnen we weer trainen in Luxemburg, nu de corona ellende afneemt. En dus zijn we gegaan. Op 24 en 25 september hebben we onze zweetdruppeltjes geproduceerd in de buurt van Mersch in prachtig nazomerweer. Maaike heeft er op Facebook ook weer veel aandacht aan besteed, dus verwijs ik graag naar haar bijdrage (klik op FB icoontje onderaan de pagina).

Corona maatregelen

Wij vragen uw begrip voor de beperkingen in onze activiteiten als volgt:

We trachten in onze groep zoveel mogelijk in de geest van de “corona maatregelen” te handelen. Om die reden zijn we voorlopig gestopt met onze trainingen, met uitzondering van de training van de jonge / beginnende honden. Deze laatste(n) trainen in kleine groep, dat wil zeggen alleen in de buitenlucht trainen de geleider, instructeur en een oefenslachtoffer met één hond en onder de strikte handhaving van de afstand-regel van anderhalve meter tussen de mensen.

Onze verdere activiteiten beperken zich op dit moment tot inzetten waarbij de levenskansen van een vermiste hoog worden geacht en waarbij duidelijke aanknopingspunten voorhanden zijn om een succesvolle zoekactie te kunnen uitvoeren. Dus is het -nu nog meer dan anders- van het grootste belang om zo spoedig mogelijk de assistentie van ons of onze collega’s in te roepen bij een recente vermissing.

Gedateerde vermissingen (“cold cases”) kunnen wij op dit moment niet opvolgen met actie. Zodra de omstandigheden verbeterd zijn zullen we ook die activiteiten weer hervatten.

Presentaties, vergaderingen en andere fysieke bijeenkomsten worden uitgesteld zolang de corona pandemie voortduurt. Helaas hebben deze activiteiten noodgedwongen de laagste prioriteit in deze moeilijke tijden.

Hervatten van de trainingen

Zoals het coronaprobleem zich lijkt te ontwikkelen zou het waarschijnlijk mogelijk moeten zijn om in juni de trainingen te hervatten.
We houden echter nog enige slagen om de arm met het oog op de veiligheid voor mens en dier.

Mocht de gunstige trend van het corona epidemie daar aanleiding toe blijven geven zal onze eerste training op zondag 7 juni gaan plaatsvinden.

Onze inzetten blijven vooralsnog beperkt tot Code 1 niveau, dat wil zeggen dat wij alleen inzetbaar blijven voor direct levensreddende actie en dat we cold case en bergingswerk voorlopig nog niet zullen ondersteunen. Wij vragen hiervoor begrip.

Ook vragen we begrip voor de aard van onze trainingen: voorlopig zijn die besloten om redenen van besmetting met het corona virus.

Oefen “slachtoffers” gezocht!

We hebben vrijwilligers nodig als oefenslachtoffer. Hard nodig! Help ons alsjeblieft!

We zoeken oefenslachtoffers.
We zoeken natuurlijk vaak naar echte slachtoffers. En juist daarvoor is het zo nuttig om onze honden een zo breed mogelijk spectrum van menselijke geuren aan te bieden bij de training. Soms, gelukkig heel soms, kan een hond wat eenkennig zijn bij “vreemden” en dan helpt het met de training als we mensen buiten het vaste kringetje kunnen ‘aanbieden’.

Maar ook voor de honden die geen last van dit soort schuchterheid hebben is het goed om het besef te krijgen dat er een willekeurig persoon gezocht kan worden en niet alleen de vaste Sirius ploeg. Honden zijn nou eenmaal gewoontedieren…

Ben je 18 jaar of ouder, mocht je “iets hebben” met honden en lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen in de keuken van het zoekwerk met honden neem dan contact met ons op. E-mail of bel ons! Of je het nu voor één keertje wilt doen of vaker – het is ons allemaal even lief!

Uiteraard geldt ook bij de oefenslachtoffers de gulden regel: veiligheid voor alles. Wij garanderen de mens-vriendelijke instelling van onze honden, geen agressie. Het enige vereiste is oude kleding, want je kan wel eens een beetje veel contact met het bos maken….

Bij voorbaat dank!
Hans.

Weinig sneeuw, veel geleerd

We zijn weer terug van onze jaarlijkse oefening in de sneeuw van Oostenrijk. Het was weer een succes, hoewel de sneeuwconditie heel matig was, weinig en overwegend “oude” sneeuw (deels ijs, deels poedersneeuw). Dus roeien met de riemen die we hadden en een paar ondiepe verstekken kunnen realiseren.

Alle honden hebben er blijk van gegeven nog niets verleerd te hebben van voorgaande jaren. Er is goed gewerkt en mens en dier zijn behoorlijk aangesproken op (zoek-)conditie, mede door het werken op hoogte.

Zoals gebruikelijk bij ons vind je de meeste foto’s en films al op onze Facebook site.

In ieder geval is duidelijk: we zijn weer helemaal beschikbaar voor eventuele inzetten, gesterkt door weer een bevestiging van het kunnen van onze honden.