Financiën

De inkomsten van de Stichting Reddingshonden Sirius bestaan tot op heden uit:

  • Donaties van aangeslotenen
  • Algemene donaties
  • Giften
  • Lezingen / demonstraties
  • Verkoop van kleine materialen bij demo-dagen

De uitgaven van de Stichting Reddingshonden Sirius bestaan tot op heden uit:

  • Aanschaf trainingsmaterialen
  • Noodzakelijke stichtingsdocumentatie (notariële verplichtingen, KvK, bankrekening ed)
  • Kleine kas mutaties (portokosten, vergaderingen (verfrissingen / lichte lunch) en dergelijke)

Vermogensaanwas is statutair vastgelegd (klik voor tekst van Artikel 3 van de Statuten)

Direct naar Financiële Jaaroverzichten