Het profiel van de Reddingshonden geleider

Op dit moment zijn er mogelijkheden om nieuwe leden bij de groep te verwelkomen. Ons “ideaal beeld” van Sirius is een team van 8 koppels en 4 mensen voor de ondersteuning. De ervaring heeft ons echter geleerd, dat niet iedereen in het plaatje van de reddingshonden vrijwilliger past. We willen dus heel duidelijk maken aan iedere kandidaat wat hij of zij bij ons kan verwachten en wat voor eisen er gesteld worden aan de reddingshondenwerker.

Profiel van de potentiële kandidaat:

  • Hij of zij is een meerderjarige teamspeler die bereid en in staat is om zich te conformeren aan de groep.
  • Kan tegen een stootje, zowel binnen het team, alsook naar buiten. Raakt niet gauw onder de indruk van zwaardere lichamelijke of mentale belasting en kan binnen het team ook goed met feedback overweg (bij het geven alsook bij het krijgen ervan).
  • Is een “honden-mens”. Voor de reddingshonden geleiders geldt dat hun hond goed gesocialiseerd is en dat de geleider (dus) de onbetwistbare roedelleider is voor de eigen hond. Mensen voor de ondersteuning zullen onder anderen ook voor de honden van anderen in het bivak moeten kunnen zorgen, dus ook zij dienen een affectie met honden te hebben.
  • Beschikbaar voor zowel de (wekelijkse) trainingen alsook (het merendeel van) de inzetten. Niemand zal / kan / mag eisen dat iedereen 100% beschikbaar is voor welke hobby dan ook, maar iedereen bij de groep moet zich terdege beseffen dat “vrijwilligheid” geen “vrijblijvendheid” is en dat de belangen van het reddingswerk (en impliciet hieraan die van de mogelijke slachtoffers) een hoge prioriteit zullen en moeten krijgen in hun privé-leven.
  • Moet goed met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan. We krijgen veel privacy-gevoelige informatie bij de inzetten en dit moet blijven waar het hoort: binnen de groep en uitsluitend ten behoeve van het vinden van een slachtoffer.

Als je jezelf herkent in het bovenstaande profiel en je wilt meer weten over het reddingshondenwerk, neem dan contact met ons op en maak een afspraak om eens langs te komen op een training. Dat is geheel vrijblijvend, maar er zijn wel vacatures bij onze groep!