Inzet

Wij werken belangeloos (gratis binnen Nederland). Je kunt ons 24/7 bellen op ons alarmnummer:

+31 6 3328 2687

Wacht niet te lang met het aanvragen van een ondersteuning: hoe eerder het wordt gemeld, des te groter is de kans dat een vermiste kan worden opgespoord.

Wij werken altijd samen met de (regionale) politie. Ook als de vermissing nog niet is doorgegeven aan de politie zullen wij standaard wel melden als we een aanvraag tot assistentie hebben ontvangen van een particulier. Helaas bereiken ons van tijd tot tijd berichten over reddingshondengroepen die zonder overleg met de politie en op eigen initiatief inzet activiteiten uitvoeren. Wij achten dit onaanvaardbaar en distantiëren ons van deze aanpak.

Wat kan je wel-, en wat kan je niet verwachten van een reddingshondenactie? Nogmaals: neem in ieder geval contact op met ons, zodat we samen de vermissing kunnen bespreken en een goed overwogen plan van aanpak kunnen opstellen.
We moeten een betrouwbaar aanknopingspunt hebben. De ‘Plaats Laatst Gezien‘ (PLG) vormt zo’n aanknopingspunt. Een favoriete omgeving waar de vermiste zich zou kunnen bevinden is een ander voorbeeld. Als iemand dezelfde dag uit huis is vertrokken (lopend of per fiets) kan een mantrailer het spoor van de vermiste mogelijkerwijs terugvinden.
Daar staat tegenover dat iemand, die het huis in een emotionele staat heeft verlaten en met de auto / openbaar vervoer is vertrokken waarschijnlijk sneller teruggevonden kan worden met bijvoorbeeld de “sociale media” of het inschakelen van vrienden / familie / bekenden, dan het zoeken (al dan niet) met honden. Dit is ook een aanpak voor het geval een jeugdig persoon (puberteit) het ouderlijk huis heeft verlaten: bel eerst en vooral met (ouders van) de vrienden-, of een vertrouwenspersoon van zoon of dochter. Vaak geeft dat de beste resultaten.
Het klinkt misschien bizar, maar doorzoek de woning grondig! Vooral hele kleine kinderen kunnen op de vreemdste plaatsen in huis verstopt zitten en om de meest uiteenlopende redenen niet tevoorschijn (willen / kunnen / durven) komen.
Het is voor de zoekactie van het allergrootste belang dat we een duidelijk beeld krijgen van de vermissing. Gebruikt de vermiste medicijnen of lijdt de vermiste aan een kwaal, die tot uitval van lichaamsfuncties kan leiden (denk aan hartkwalen, epilepsie, oid)? Is de vermiste depressief, of is er sprake van geheugenstoornissen, zoals dementie? Hoe mobiel is de vermiste (loopt zonder hulpmiddelen, is beperkt in het bewegen)? Wil de vermiste niet gevonden worden? Al deze factoren zijn bepalend voor het handelen van een vermiste persoon en de mogelijkheden om deze te lokaliseren.
Hoe graag we ook willen helpen, we moeten eerlijk zijn als er te weinig aanknopingspunten zijn om gericht te gaan zoeken. Wij geven geen valse hoop en we gaan zeker niet “voor het oog van de camera” lopen om de publiciteit maar vooral op te zoeken. Wel zullen we meedenken met de problematiek van elke vermissing en in die gevallen waar onze honden niet zouden kunnen helpen proberen we zoekteams in te schakelen die andere disciplines in het zoekwerk uitvoeren en die daarmee een zinvolle(re) bijdrage zouden kunnen leveren.

Wij werken binnen een landelijke organisatie van reddingshonden groepen (SRO), zodat we assistentie kunnen vragen bij onze collega’s voor kortere reactie tijd (wanneer een groep dichter bij jou gestationeerd is), of voor het opschalen van de zoekactie (indien het zoekgebied te groot is voor onze eigen capaciteit).

Buitenlandse inzetten zijn alleen mogelijk als de logistieke ondersteuning (transport en huisvesting) door derden gefinancierd wordt. Voor ons team geldt ook hierbij dat wij dit geheel belangeloos doen.

Nota Bene:
In geval dat de vermissing mogelijk een criminele achtergrond zou kunnen hebben moet er een melding bij de politie gedaan zijn. Wij kunnen dan -en alleen op uitdrukkelijk verzoek / met instemming van de politie– in actie komen bij deze categorie vermissingen.