2023 is begonnen…

Wat een stil jaar was 2022 voor ons. Achter de schermen is er genoeg gebeurd binnen het reddingshondenwerk. De SRO is een “echte” vereniging geworden waarbij de samenwerking met de politie centraal staat in de doelstelling. De standpunten hierin liggen dicht bij elkaar, maar sommige gebieden verdienen nog enige nadere verduidelijking.

Sirius heeft als club toch weer wat teleurstellingen moeten verwerken. De pup van Maaike en Hans, Bindi, bleek ernstige afwijkingen in de voorpoten te hebben en is, overigens na succesvolle behandeling, toch ongeschikt gebleken voor het reddingshondenwerk. Tegenslag nummer zoveel voor hen en voor onze stichting. En ook Yelle moest voor klachten aan de voorpoten onder het mes. Djinta is in 2022 na een vol en zinvol leven als reddingshond op bijna 13-jarige leeftijd vredig overleden.

Twee leden gingen en twee kwamen. Annet en Wim Hennink verlieten ons en René Vrijmoed en Mariska Koers – Leuyerink, met respectievelijk de honden Cooper en Baya willen de gelederen komen versterken. Maar ook hier meteen weer een dikke pech: Cooper bleek ook aan de voorpoten problemen te hebben waarvoor hij nu onder behandeling is en dus voorlopig niet kan meetrainen.

Onze jaarlijkse training in Luxemburg is gelukkig wel doorgegaan in 2022. Na de verruiming van de corona maatregelen in Europa was er geen belemmering meer. Tezamen met onze collega’s van de RHT-NH hebben we 14 t/m 16 oktober doorgebracht op ons vaste stekje in Mersch, Luxemburg. Het is voor onze honden en geleiders weer een bevestiging geweest van onze trainingsinspanningen, ondanks alle tijd van corona beperkingen en tegenslagen met de gezondheid van diverse honden, zoals hierboven beschreven. De honden hebben bijna ontroerend mooi (samen-)werk laten zien.

Op inzetgebied is dermate weinig gebeurd dat een uitgebreid verslag niet kan worden gegeven. We hadden simpelweg onvoldoende inzetbare honden om redelijke assistentie te kunnen verlenen, laat staan zelfstandig te opereren. Maar ook in de aanvragen voor assistentie is 2022 een heel rustig jaar geweest.

De situatie aan het einde van 2022 was hoopvol: Yelle is dermate goed hersteld van de operatie aan zijn voorpoot dat hij nu weer helemaal kan meedraaien op inzetbaar niveau. Silke en Chica zijn gedurende het jaar verder ontwikkeld tot betrouwbare inzethonden en daarmee gaan we dus dit jaar in met drie inzetbare koppels. Zaidah maakt goede progressie: het zoeken is op goed niveau en er wordt door Jessica hard gewerkt aan de concentratie op het zoekwerk te vergroten boven de afleidingen die de bossen nou eenmaal bieden. Guus werkt als een “ball of fire” en er wordt door Diane hard aan gewerkt om de energieverdeling in zijn werk op orde te krijgen zodat inzetwerk ook voor hen op termijn in het verschiet ligt. Bindi is begonnen aan een carrière als detectiehond en de voortekenen zijn hierin heel gunstig.

We zien dus de toekomst met vertrouwen tegemoet.